La biblioteca de l’Institut conserva una important col·lecció de fons local, integrada principalment per monografies impreses a la ciutat de Lleida en el període comprès entre el segles XV i XXI. La col·lecció s’ha convertit en una eina excel·lent no solament per a la recerca en temes de caràcter local, sinó sobretot per conèixer la producció de l’estol d’impressors establerts a la ciutat durant cinc segles.

Els llegats i donacions que complementen aquesta col·lecció bibliogràfica són: