INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS Administracions públiques Lleida Lleida
Publicacions

L’àrea de publicacions s'encarrega de l'edició de publicacions de caràcter divers, però preferentment de publicacions generades per les activitats endegades per la pròpia Institució. Així mateix, conjuntament amb altres entitats o institucions, participa en la publicació de coedicions. 

Llevat de certes publicacions fora de col·lecció, l'IEI organitza el gruix de les seves edicions/coedicions en diverses col·leccions. Finalment, es responsabilitza de la venda, la distribució i la difusió de les produccions pròpies.

Responsable:

Responsable del servei

Sra. Carme Vidal Huguet 
Tel.: 973 271 500 - 973 261 799
[email protected]
Horari d'atenció:
De dilluns a divendres 9.00h 14.00h (tot l'any)

Catàleg de publicacions