INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS Administracions públiques Lleida Lleida
Publicacions

L’àrea de publicacions s'encarrega de l'edició de publicacions de caràcter divers, però preferentment de publicacions generades per les activitats endegades per la pròpia Institució. Així mateix, conjuntament amb altres entitats o institucions, participa en la publicació de coedicions. 

Llevat de certes publicacions fora de col·lecció, l'IEI organitza el gruix de les seves edicions/coedicions en diverses col·leccions. Finalment, es responsabilitza de la venda, la distribució i la difusió de les produccions pròpies.

Responsable:

Sra. Carme Vidal Huguet 
973 274 850 - 973 261 799
publica@diputaciolleida.cat

Horari d'atenció:
De dilluns a divendres 9.00h 14.00h
(tot l'any)

Catàleg de publicacions