Llegat Joan Bellmunt i Figueras

La col·lecció de goigs de l’etnògraf Joan Bellmunt està formada per uns 3.000 exemplars de diferents advocacions de la província de Lleida. La importància d’aquest fons radica no només en la quantitat d’exemplars i en el bon estat de conservació en què es troben si no sobretot en el fet que, fruit de la seva recerca constant i sistemàtica, hi són representades la major part de les diferents poblacions de les comarques lleidatanes. La col·lecció cedida abasta, tot i que amb alguna excepció, de mitjans a finals del segle XX.