INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS Administracions públiques Lleida Lleida
Institut Estudis Ilerdencs

L’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida és una institució de caràcter cultural que té la seu a l'antic Hospital de Santa Maria, una construcció del segle XV, i un dels pocs exemples de gòtic civil de les nostres comarques.

Actualment, l’Institut d’Estudis Ilerdencs és un espai de generació i de promoció de cultura, que vol esdevenir referent territorial dins del marc geogràfic i administratiu on arriba la seva competència, en tant que organisme depenent de la Diputació de Lleida, però amb vocació de fer-se també present en l’espai de tots els territoris de parla catalana.

Els objectius bàsics de l’IEI són la promoció de l'estudi i la investigació sobre temes relacionats amb les comarques del seu territori, el foment de les ciències, les lletres i les arts, la divulgació cultural, i la normalització de l'ús de la llengua.

L’IEI, doncs, es caracteritza per una doble identitat per a la consecució dels seus fins. D’una banda, és un ens autònom de caràcter administratiu, depenent de la Diputació de Lleida i, de l’altra, també, un centre d’estudis. La seva estructura com a ens administratiu és l’encarregada de donar suport a ens locals i entitats culturals, així com de vetllar pel patrimoni propi i posar-lo a disposició de tothom que hi pugui estar interessat. Pel que fa a l’activitat en tant que centre d’estudis, s’articula a través de departaments i seccions que abasten diferents branques del coneixement i la cultura.

En definitiva, l’IEI busca promoure la cultura i el coneixement, a través de les seves diferents disciplines, tot assumint els reptes i les dinàmiques de treball d’uns temps en què la tecnologia facilita la comunicació i la interacció, per tal de poder oferir un diàleg cultural constant i de qualitat amb tots els agents implicats, i amb tots els públics.