Llegat Ramon Bordalba i Armengol

El Servei de Patrimoni bibliogràfic i documental de l’Institut conserva la que fou la biblioteca particular del senyor Ramon Bordalba i Armengol. Inclou prop del miler de llibres de temàtica general.