INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS Administracions públiques Lleida Lleida
Administració / Economia


Administració s’encarrega, entre d’altres assumptes, del registre general de documents, del registre de resolucions de Presidència, de l’assistència als òrgans de govern col•legiats, de la renovació de consellers, de la preparació de convenis, de l’elaboració de bases de subvencions, de la tramitació de llegats i donacions, de l’expedició de certificats, de la memòria anual, del tauler d’anuncis oficial, de l’arxiu administratiu, del règim intern i dels serveis generals.

Responsable

Sra. Eva Lamarca Santandreu
Cap de servei
admigene@diputaciolleida.cat
telèfon: 973 271 500


L’àrea econòmica de l’Institut d'Estudis Ilerdencs té cura de la gestió de la despesa i de la facturació generada per les activitats que organitza la institució.

Documentació informativa:

1 - Dades fiscals


INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS

Pl. Catedral s/n
25002 LLEIDA
P7500016F
CODI DIR: LA0000017

Responsable

Anna Pont Térmens
Tècnica superior en gestió administrativa
apont@diputaciolleida.cat
973 261 799

Responsable

Sr. Simeó Lladó Albà
Tècnic superior en gestió administrativa
sllado@diputaciolleida.cat
973 261 799