Llegat Luis Muñoz Briz

La biblioteca del senyor Luis Muñoz Briz està formada per un conjunt de monografies bàsicament del camp de la medicina, per la seva formació, i un conjunt d’obres de literatura de fons general.