INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS Administracions públiques Lleida Lleida
Finalitats

L’IEI actual té la forma d'organisme autònom depenent de la Diputació de Lleida, el que vol dir que és l’encarregat de la gestió directa, en règim de descentralització, dels serveis de cultura que la Diputació li assigna.  Gaudeix de personalitat jurídica i patrimoni propis ì, des del punt de vista econòmic, depèn formalment de l'aportació pressupostària de la Diputació.

Els objectius bàsics de l’Institut són:

  • la promoció de l'estudi i la investigació sobre temes relacionats amb les comarques del seu territori
  • el foment de les ciències, les lletres i les arts,
  • la divulgació cultural,
  • la normalització de l'ús de la llengua.


Per acomplir aquests objectius, l’Institut té establertes diferents línies de recerca i treball, per tal d’estimular i difondre la creació i la generació de coneixement, des de les seves diferents disciplines, amb el compromís constant amb la qualitat i el rigor científic.

La promoció de l'estudi i la investigació sobre temes relacionats amb les comarques del seu territori
El foment de les ciències, les lletres i les arts
La divulgació cultural
La normalització de l'ús
de la llengua