Subvencions destinades a biblioteques i/o sales de lectura de les comarques de Lleida per a l’adquisició de llibres, DVD i CD.
Beneficiaris: Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades (EMD) de les comarques de Lleida.
Els documents que acompanyaran a la sol·licitud s’incorporaran a una única tramesa. 

Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:

- Pressupost del material a adquirir (IVA inclòs), acompanyat d’una llista detallada dels títols.

Les biblioteques que formen part del Sistema de Lectura Pública del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya hauran de trametre còpia d’aquest llistat de títols a la Central de Biblioteques de Lleida per tal de coordinar la compra dels llibres, o material audiovisual, amb la seva política d’adquisicions i manteniment de col·leccions.
Obertura convocatòria:

08/03/2024
Tancament convocatòria:

27/03/2024

Termini justificació:

31/03/2025

Telèfon de suport:

973 271500

Adreça de suport:

[email protected]

Subvencions a atorgar per a biblioteques i sales de lectura.