INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS Administracions públiques Lleida Lleida
Subvencions a atorgar a municipis de menys de 400 habitants per a equipaments culturals (béns mobles).