L'Institut d'Estudis Ilerdencs posa a disposició dels usuaris els equipaments que permeten fer reproduccions sense malmetre el document. En el cas de les reproduccions subjectes a drets de la propietat intel·lectual, heu de respectar la legislació vigent

Podeu consultar la normativa i els preus públics d'aquest servei a les Ordenances fiscals de la Diputació de Lleida, Ordenança fiscal núm. 2., pàgina 15.  

 Veure ordenances fiscals


Terminis de lliurament

Consulteu els terminis de lliurament de la documentació sol·licitada


Formes de pagament

L'import de la sol·licitud s'ha d'ingressar en qualsevol oficina de "la Caixa", al número de compte 2100-0508-01-0200540664.


Tràmits de la sol·licitud

- Omplir l'imprès i trametre'l a l'adreça:
   · Documentació impresa i fons d'arxiu: [email protected]
   · Documentació i material audiovisual: [email protected]
- Acceptar el pressupost
- Abonar prèviament l'encàrrec
- Per als encàrrecs de lliurament més llarg sereu avisats per telèfon o correu electrònic quan tinguem el material fet.

Descarregar l'imprès

 
Recollida del material

Podeu recollir-lo a la seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, o bé, si voleu rebre-ho a casa vostra us ho enviarem per correu certificat.


Ús de la reproducció

Per ús d'investigació: Es podran reproduir totalment les obres que estiguin en domini públic o bé les obres exhaurides. En tots els altres casos no es podrà reproduir mai més d'un terç de l'obra.

Per ús públic i/o comercial: El sol·licitant serà el responsable de tramitar i obtenir els permisos necessaris dels titulars dels drets de propietat intel·lectual.