Servei de publicacions

El Servei de Publicacions s'encarrega de l'edició de publicacions de caràcter divers, però preferentment de publicacions generades per les activitats endegades pels Serveis i els Departaments de la pròpia Institució. Així mateix, conjuntament amb altres entitats o institucions, participa en la publicació de coedicions. Llevat de certes publicacions fora de col·lecció, l'IEI organitza el gruix de les seves edicions/coedicions endiverses col·leccions. Finalment, es responsabilitza de la venda, la distribució i la difusió de les produccions pròpies.

Col·leccions:

Col·lecció Bolets de les terres de Lleida | Col·lecció Cigne |  Col·lecció Cimbori |  Col·lecció Clau de Volta |  Col·lecció Cròniques | Col·lecció El combat dels Poetes | Col·lecció Humbert Torres | Col·lecció El Molinet de Vent | Col·lecció Els Llibres de l'Isard | Col·lecció Els Seminaris del Departament de Geografia i Història | Col·lecció Emili Pujol | Col·lecció Estudis | Col·lecció Jornades sobre sistemes agraris, organització social i poder local als Països Catalans | Col·lecció L'Esfinx Interior | Col·lecció Lliçó Inaugural de l'IREL | Col·lecció Mestres de Ponent |  Col·lecció Monografies del Museu Morera | Col·lecció Pius Font i Quer | Col·lecció Quaderns de la Sala d'Arqueologia | Col·lecció Quaderns de l'IEI | Col·lecció Quaderns de l'Institut | Col·lecció Samuel Gili i Gaya | Col·lecció Signe | Col·lecció Solei d'Autan | Col·lecció Les Talúries Teatre | Col·lecció Les Talúries Prosa | Col·lecció Les Talúries Poesia | Col·lecció Comtat d'Urgell | Col·lecció La Llotja Col·lecció Viles i Ciutats Col·lecció Xicar


Catàleg de publicacions:

Podeu consultar el catàleg de publicacions de l'Institut
Servei situat al Complex de la Caparrella

Responsable del servei:

Sra. Carme Vidal Huguet 
Tel.: 973 271 500 - 973 261 799
[email protected]
Horari d'atenció:
De dilluns a divendres 9.00h 14.00h (tot l'any)