Fons Terrés

Nascut a Argentina, de pares catalans, Lluís Terrés (1911-1979) va viure la major part de la seva vida a Lleida. Gran afeccionat a la fotografia i a la història, a mitjans dels anys quaranta va començar l'obra que ell mateix va titular Un Momento de la Historia de Lérida ; havia de ser una obra que documentés com estava la ciutat en aquells moments i com es desenvolupava, i en la qual inclouria gran profusió de fotografies dels seus carrers. Aquesta Història es va començar pels voltants de l'any 1943 i havia de constar, inicialment de quatre volums, dels quals arribà a fer tan sols dos. Al primer volum, datat el 1953, es van presentant tot un seguit de fotografies i textos sobre Lleida, llegendes, notícies, etc., fonamentalment extretes de biblioteques. També hi ha comentaris sobre la Guerra Civil viscuda a Lleida. Les fotografies són, en la seva major part, del fotògraf Farran i de Ramon Borràs. El segon volum ja està més adreçat a la descripció dels barris i carrers de Lleida. Comença per donar una ullada per les barriades perifèriques (Balàfia, Pardinyes, Secà de Sant Pere, etc.) per anar cada vegada més cap al centre de la ciutat. En algunes zones hi ha la descripció detallada dels carrers, amb les botigues que hi havia, el nom dels seus propietaris, l'activitat, i el número de carrer. A més de les seves fotografies, Lluís Terrés va incloure-hi d’altres de Ramon Borràs i d’altres adquirides a l'Arxiu Mas, de Barcelona. Ambdós volums estan totalment manuscrits, amb lletra gran i clara. En la seva major part escrit en castellà, però té alguns fragments escrits en català. A partir dels anys 1953 i 1954 va començar ell mateix a fer-se les fotografies, realitzant una gran quantitat de negatius que mai no van arribar a ser positivats. Estaven destinats als dos volums següents que no es van fer.

  • Dates extremes: 1950-1970
  • Volum de la unitat de descripció:
    Positius paper: 1.038 fotografies
    Negatius de 135mm: 735 rodets amb un total de 6.457 imatges
  • Procedència: Cessió en règim de comodat (2000)

Les imatges estan descrites en una base de dades i es poden consultar de manera presencial al Servei d’Audiovisuals.

L’any 2015 es fa fer l’ exposició Crònica de l’urbs. Fotografies retrospectives de la Lleida de Lluís Terrés a la Gòtika amb imatges d’aquest fons.
El catàleg de l’exposició el teniu disponible en aquest enllaç.
Fitxa bibliogràfica del catàleg de l’exposició Crònica de l’urbs. Fotografies restrospectives de la Lleida de Lluís Terrés.