Fons Sisó

El fons forma un conjunt gràfic uniforme i reflecteix l’evolució que han experimentat les comarques lleidatanes des del punt de vista paisatgístic i humà. La temàtica principal del fons és el resultat de compaginar les seves dues aficions, la fotografia i l’excursionisme, creant un fons on predominen les imatges del Pirineu i Pre-Pirineu lleidatà i també inclou imatges d’excursions per l’Estat espanyol i alguns països europeus. A més a més, i degut al seu treball a la Impremta Mariana, hi ha imatges de la impremta i de treballs diversos realitzats per la impremta. En el fons trobem també reportatges al Col·legi Maristes Montserrat, festes diverses, celebracions familiars...


• Dates extremes: 1950-2005
•Dates extremes: 1950-2005
• Volum de la unitat de descripció: Diapositives: 20834Negatius: 7937Positius paper: pendents d’inventariar
• Procedència: Donació (2009)

Les imatges estan descrites en una base de dades i es poden consultar de manera presencial al Servei d’Audiovisuals.