Fons Saureu

El senyor Antoni Saureu Serra va fer donació al Servei d’Audiovisuals de l’IEI d’unes imatges antigues pertanyents a la seva família. La temàtica del fons és variada. Hi ha vistes de Balaguer, de Lleida, de Solsona i del canal de Seròs.

El conjunt consta de:

  • Vuit imatges de Balaguer, de la plaça del Mercadal i entorns, sense datar però han de ser anteriors a la guerra civil; entre elles destaca la vista d’una crescuda del riu Segre, possiblement de 1937.
  • Quatre vistes de la ciutat de Lleida, igualment sense datació, però que han de correspondre aproximadament mitjans de la dècada dels anys vint del segle passat.
  • Com a important document històric hi ha una foto del grup de treballadors de la Canadenca, en la construcció del Canal de Seròs, possiblement de l’any 1913, en la qual apareix el seu avi Joan Serra Ferré.
  • Per últim, hi ha una vista del santuari del Miracle de Solsona.
    • Dates extremes: s.XX
    • Volum de la unitat de descripció: 14 positius paper
    • Procedència: Donació (2011)

Les imatges estan descrites en una base de dades i es poden consultar de manera presencial al Servei d’Audiovisuals.