Fons Ramon Rius

Forner de professió i fotògraf aficionat, va fotografiar la Lleida de la guerra civil (1936 - 1938). Hi ha 48 fotografies que són el testimoni espontani de la guerra al voltant de casa seva, al carrer major de Lleida. Són imatges que tenen per objectiu documentar les experiències viscudes per ell. La resta d’imatges són de caire familiar.

Dates extremes: 1936-1938
Volum de la unitat de descripció: Negatius d’acetat de 6x9mm: 78 imatges
Procedència: Donació (2007 i 2013)Veure repositori
Veure Fons Ramon Rius