Fons Josep Palau Vidal

Al llarg dels anys 2010 i 2011 el senyor Josep Palou Vidal va dipositar en aquest Servei diversos materials històrics, majoritàriament relacionats amb els esports a les terres de Lleida. El conjunt està format bàsicament per negatius realitzats per ell, còpies positives dels mateixos realitzades per als seu llibres, documentació sobre l’esport lleidatà, materials diversos i un interessant conjunt de pel·lícules de cinema amateur, igualment de tema esportiu.

Dates extremes: 1933-1999
Volum de la unitat de descripció:
Negatius d’acetat en diversos formats: 431 rodets
Positius paper: 2490 imatges
Procedència: Donació (2013)
Les imatges estan descrites en una base de dades i es poden consultar de manera presencial al Servei d’Audiovisuals.
També va fer donació dels seus llibres sobre esport que es poden consultar a la Biblioteca-Hemeroteca de l’IEI