Guia del fons del llegat Francesc Bañeres Melcior

1. Àrea d'identificació

1.1.- Codi de referència
CATSAIEI BAÑ

1.2.- Títol
Francesc Bañeres (subfons)

1.3.- Dates de la documentació
Conté: 1864-1935

1.4.- Nivell de descripció
Fons

1.5.- Volum de la unitat de descripció
4 m (37 capses ) paper (subfons)2.- Àrea de context

2.1.- Nom del productor
Francesc Bañeres Melcior

2.2.- Història del productor
Francesc Bañeres Melcior, era originari d’Almenar. Va encaminar la seva activitat professional cap al món del dret, llicenciant-se en dret civil i canònic l’any 1874. Més tard va passar a ocupar càrrecs de representació política essent elegit diputat provincial l’any 1879 i vocal de la comissió provincial de l’any 1879 al 1881.
Durant els anys 1882-1883 exercí com a substitut judicial de l’Audiència, i com a advocat de Beneficència.
Francesc Bañeres va estar directament relacionat amb els òrgans de gestió del Canal d’Aragó i Catalunya. Durant els anys 1905-1906 va ser secretari de la Comissió Executiva del Canal, període en que en va ocupar la presidència Francesc Macià.

2.3.- Història Arxivística
El llegat Francesc Bañeres és un fons documental que respon bàsicament a l’activitat professional del seu productor així com als diferents càrrecs que va ostentar.
La documentació fou donada a l’Institut l’any 1944 i està integrada dins del fons d’arxiu, constituint, pel seu volum i entitat, un subfons específic. Conté nombrosa informació sobre el Canal d’Aragó i Catalunya, referent a la seva construcció i les notícies sobre el tema aparegudes a la premsa de l’època.

2.4.- Dades sobre l’ingrés
1944. Donació de la documentació
13 de juliol de 1992 nou lliurament de documentació a l’arxiu realitzat pel Sr. Magí Llorens Bañeres, net del productor.3.- Àrea del contingut i estructura

3.1.- Abast i contingut:
El fons inclou documentació de diversa índole relacionada sempre amb la seva activitat professional. La documentació està estructurada en nou sèries que formen la base el fons:
Activitats de promoció agrària
Conté documentació i premsa sobre la Cambra Agrària i la Confraria de Llauradors, també documentació sobre projectes agraris relacionada principalment a la llei d’aigües. Sobre la llei, Bañeres té una obra titulada: La ley de agua de 12 de junio de 1879 y disposiciones complementarias, publicada a Lleida l’any 1928.

Promoció urbanística i econòmica
Aquest epígraf agrupa reculls de premsa sobre el desenvolupament urbanístic de la ciutat de Lleida i informació apareguda a la premsa local que recull la polèmica del transvasament del cabal del Noguera Ribagorçana

Promoció de projectes i d’obres d'enginyeria
Francesc Bañeres va ser secretari de la “Comisión Ejecutiva del Canal de Aragón y Cataluña. Té aplegada tota la documentació generada per aquesta comissió (actes d’assemblees, reunions, convocatòries, correspondència...) i totes les noticies sobre la construcció del Canal aparegudes a la premsa.

Activitat judicial
Aplega tota la documentació de l’època en que va ostentar el càrrec de jutge municipal i la seva activitat professional com a advocat particular. - Activitat política Inclou els documents referents a la seva activitat política. Elecció de diputat provincial i membre de la comissió, eleccions a diputats a Corts. Inclou igualment reculls de presa corresponents a l’època.

Organització del Sometent a Lleida
Sota aquesta denominació i figura tota la documentació relacionada amb el funcionament i activitats d’aquest cos. Llistes de persones, serveis, incidències, compte, reglaments, correspondència, etc. configuren el cos central de la documentació. Cal fer esment també a la publicació “Paz y tregua” que era el butlletí del cos de sometents de Catalunya.

Altres activitats
Aquest epígraf inclou la seva relació professional amb la Junta de Sanitat del Govern Civil de Tarragona, amb entitats bancàries i amb l’Ajuntament d’Almenar.

Altres càrrecs i nomenaments
Conjunt de documentació que fa referència als diferents càrrecs que va ostentat Francesc Bañeres al llarg de la seva vida professional.

Particular
Fa referència a la documentació particular del productor, principalment correspondència.

3.2.- Informació sobre avaluació, tria i eliminació
Conservació permanent.

3.3.- Increments
No estan previstos nous ingressos. És un fons tancat.

3.4.- Sistema d'organització
El fons està organitzat en base al següent quadre de classificació:

A ACTIVITATS DE PROMOCIÓ AGRÀRIA
A.1 Cambra agrària
A.2 Confraria de Llauradors
A.3 Banc Agrari
A.4 Projectes Agraria
A.5 Articles de premsa

B PROMOCIÓ URBANÍSTICA I ECONÒMICA
B.1 Desenvolupament urbanístic de Lleida: “Zonas polémicas”
B.2 Junta de defensa de los intereses económicos de la Provincia
B.3 Projecte Sert

C PROMOCIÓ DE PROJECTES D'OBRES D'ENGINYERIA
C.1 Canal d’Aragó i Catalunya:
Premsa
Documentació
C.2 Ferrocarril de la Ribagorça
C.3 Carretera Lleida-Alfarràs
C.4 Carretera Tamarite-Almacelles

D ACTIVITAT JUDICIAL
D.1 Jutjat Municipal
D.2 Advocat particular
D.2.1 Expedients judicials
D.2.2 Expedients Subst. Servei Militar

E ACTIVITAT POLÍTICA
E.1Diputat Provincial i Membre de la Comissió
E.2 Diputat Provincial
E.3 Reorganització Partit Conservados
E.4 Eleccions a Diputats a Corts (correspondència)
E.5 Premsa

F ORGANITZACIÓ DEL SOMETEN DE LLEIDA
F.1 Correspondència general
F.1.1 Correspondència càrrecs vacants
F.2 Llistes d’individus del partit de Lleida
F.3 Serveis i incidències
F.4 Comptes
F.5 Projecte Auxili Social
F.6 Reglaments
F.7 Commemoracions i reconeixements
F.8 Premsa
F.8.1 “Paz i Tregua”

G ALTRES ACTIVITATS
G.1 Junta de Sanitat i Govern Civil de Tarragona
G.2 Entitats bancàries
G.3 Ajuntament d’Almenar

H ALTRES CÀRRECS I NOMENAMENTS
H.1 Fiscal de l’Audiència: Documentació i premsa
H.2 Oficial de l’administració
H.3 Nomenaments, càrrecs i titulacions

I PARTICULAR
I.1 Documentació
I.2 Correspondència4.- Àrea de condicions d'accés i ús

4.1.- Condicions d'accés
Documentació de caràcter públic. El seu accés és lliure.

4.2.- Condicions de reproducció
Vegeu les Normes d’accés, consulta i reproducció de la documentació de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs.

4.5.- Instruments de descripció
Es disposa d'un inventari7.- Àrea del control de la descripció

7.1.- Autoria i fons
Descripció elaborada pel personal tècnic del Servei

7.2.- Regles o convencions
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC), Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, versió provisional maig 2005

7.3.- Data de la descripció
1988