Guia del fons de la Fecom

1. Àrea d'identificació

1.1.- Codi de referència
CATSAIEI FECOM

1.2.- Títol
Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida i Província (fons)

1.3.- Dates de la documentació
Conté: 1977-

1.4.- Nivell de descripció
Fons

1.5.- Volum de la unitat de descripció
caixes (462 capses) paper (fons)
 
2.- Àrea de context

2.1.- Nom del productor
Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida i Província

2.2.- Història del productor
La FECOM és una federació d’associacions empresarials nascuda, durant els primers anys de la democràcia, amb la voluntat d’informar, formar assessorar i promoure l’associacionisme entre els comerciants, tot possibilitant la defensa de l’empresariat com a  classe i agent social i econòmic.
En els seus estatuts es defineix com “una organització professional de caràcter federal, sense ànim de lucre, integrada per associacions d’àmbit funcional de les quals vingui determinat per l’activitat comercial directament o indirectament relacionada amb el comerç i l’artesanat en general”.
La base de la Federació són els gremis o associacions empresarials provincials i són l’instrument que té la federació per créixer i tenir solidesa. Els serveis que els presta cobreixen el camp laboral, jurídic, fiscal i tècnic comercial. Estan federats en el si de la FECOM un conjunt d’uns trenta-un gremis representants  de diversos sectors com llibreters, esports, mobles,  objectes de regal, joguines, floristeria etc. Al llarg de la seva dilatada vida, l’entitat ha organitzat nombroses jornades tècniques, cursos, seminaris i taules rodones relacionades amb l’activitat professional del sector, així com diversos viatges a països de la Unió Europea, sempre amb l’interès de conèixer noves realitats. De tota aquesta activitat, tant la més quotidiana com la de caire més puntual n’hi ha deguda constància a l’arxiu històric de la FECOM.

2.3.- Història Arxivística
En data 11 de març de 2016 la senyora Rosa Eritja, presidenta de la FECOM, va fer l’oferiment de cedir a l’Institut d’Estudis Ilerdencs l’arxiu històric de la seva entitat des de la seva creació l’any 1977 fins a l’actualitat.
La proposta del Servei del Patrimoni Bibliogràfic i Documental, un cop feta una primera valoració del fons a la seu de l’entitat i revisat l’inventari, fou la d’informar favorablement de la seva acceptació, el dia 21 d’abril de 2016, donat que un dels objectius del Servei és el de potenciar de manera notable tota la col·lecció de fons local i, per tant, l’oferiment que es feia des de la FECOM responia sense cap mena de dubte a l’aposta plantejada pel servei.

2.4.- Dades sobre l’ingrés
La donació de l’arxiu històric de la Federació de Comerç de Lleida (FECOM) es materialitzà el dia 20 de juliol de 2016, en el marc de la dissetena Escola d’estiu de Comerç.

3.- Àrea del contingut i estructura

3.1.- Abast i contingut
La nombrosa documentació administrativa està curosament recollida en un conjunt de 462 capses que són un fantàstic llegat de la història de l’entitat. Tota la documentació està classificada d’acord amb l’activitat generada per la pròpia entitat i agrupada en les següents sèries que deixen constància de la vitalitat de la Federació: Activitats FECOM, Ajuntament, Correspondència, Circulars, Diputació de Lleida, Eleccions Sindicals, Generalitat, Gremis, etc.
De tot el conjunt documental hi ha el corresponent inventari.
Altrament, aquest exhaustiu fons conté un valor afegit ja que també ens ofereix informació sobre municipis de les nostres comarques i ens ha de permetre conèixer i documentar l’activitat de determinats gremis i sectors econòmics i comercials.
Pel que fa a la situació del fons en aquests moments està perfectament agrupat, classificat i inventariat i porta el nom d’Arxiu Històric de la FECOM.

3.2.- Informació sobre avaluació, tria i eliminació
Conservació permanent.