Llegat Emili Pujol

El Llegat Emili Pujol és un fons estrictament musical, cedit l’any 1988 a la ciutat de Lleida per la Sra. Adelaida Robert, vídua de l’eminent músic lleidatà.

El fons, format per un conjunt de 732 partitures de música per a guitarra, conté un important nombre d’obres originals del propi Emili Pujol i també obres d’altres compositors contemporanis com Albéniz, Brocqua, Antonio de Cabezón, Falla, Granados, Valderrábano, etc. juntament amb composicions dedicades d’autors com Brindle-Borsi, Daniel Fortea, Javier Hinojosa i Mario Parodi.

Com a mestre de guitarra, Emili Pujol va marcar una fita en la tècnica d’aquest instrument; el seu mètode Escuela razonada de guitarra engloba tots els aspectes de la tècnica de la guitarra. L’obra consta de quatre volums i ha estat traduïda a nombrosos idiomes.

Els instruments, situats en una vitrina, amb la intenció de preservar-ne la conservació, són els que utilitzava normalment el mestre Pujol en els seus concerts. En destaquen pel seu valor històric: la guitarra Torres (1863), la guitarra Garcia (1903) i la guitarra Barroca (1806).

Complementen el llegat una petita biblioteca auxiliar, una part del seu mobiliari personal i un conjunt de fotografies, quadres i condecoracions que ajuden a conèixer millor la figura del mestre Pujol.