Donació Jaume Barrull Pelegrí

Donació realitzada l’any 2020 per l’historiador i doctor en Història Moderna, Jaume Barrull i Pelegrí d’un conjunt important del seu fons de publicacions periòdiques que complementen i enriqueixen la col·lecció existent.

Part del volum hemerogràfic són títols de butlletins i setmanaris publicats a Lleida, en la seva majoria revistes de nova incorporació a catàleg. En la donació també s’hi localitzen un conjunt de publicacions clandestines, algunes publicades a l’exili, de diferents partits, sindicats i organitzacions. El fons es complementa amb publicacions periòdiques culturals, de debat, pensament polític i anàlisi històrica.  Majoritàriament es tracta de revistes de l’època franquista, publicades durant la recuperació de les llibertats democràtiques, tot i que també n’hi ha d’editades posteriorment. Podem localitzar, per exemple, el setmanari espanyol d’informació general Triunfo (tot un referent intel·lectual de resistència al franquisme), la revista cultural i política espanyola El Viejo Topo (editada entre els anys 1976 i 1982) o fins i tot la publicació satírica Por Favor, editada a Barcelona entre el 1974 i el 1978.

En total a la col·lecció es conserven prop de 390 títols, tot un valuós fons reunit al llarg dels anys pel senyor Jaume Barrull que no només incrementa qualitativament el conjunt hemerogràfic del Servei sinó que a més i sobretot, genera i ofereix unes interessants possibilitats a nivell recerca i investigació.