Col·lecció de Cartells

El Servei compta, a més, amb un important fons de cartells on es recullen tots els que van ser editats per l’IEI des dels seus inicis fins a l’any 2001 i són un bon element per analitzar l’activitat cultural i expositiva duta a terme per la institució.