Fons Josep Alfons Tarragó Pleyan

El fons Josep Alfons Tarragó Pleyan fou cedit l’any 1983 a l’Institut d’Estudis Ilerdencs pels marmessors del seu testament.

Tarragó va col·laborar estretament amb el president de la Diputació Sr. Porcioles i el diputat de Cultura Sr. Sol Ballespí en la creació de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. L’any 1942 en fou redactor dels capítols fundacionals i a partir de l’any 1950 va ocupar la plaça de Secretari General.

El fons documental fa referència als seus estudis i treballs d’investigació, però sobretot a la seva trajectòria professional, gairebé sempre relacionada amb el camp de la cultura. Hi podem diferenciar quatre grups de documents, de naturalesa diferent, sobre els quals s’ha establert l’organització i classificació de tot el conjunt.

Producció escrita, estudis i investigacions

Constitueix tota la seva producció escrita, estudis i investigacions. Gran part d’aquesta documentació respon clarament a treballs i projectes. També s’inclou en aquest apartat els treballs d’autors coetanis.

Documentació professional

Documentació que presenta la seva trajectòria professional, corresponent als diferents càrrecs que va ocupar dins l’administració (correspondència amb institucions, nomenaments, etc.).

Documentació personal i privada

Aplega tota la seva documentació personal i privada.

Col·leccions i documentació gràfica

Conté un bon nombre de documents gràfics (fotografies, postals, targetes de felicitació...). I una important col·lecció de cartells.

El llegat es complementa amb un fons bibliogràfic de 1.060 volums.Enllaç guia del fons:

Veure recurs