Veritablement Mentida

2.024
Espai iX
del 9 de maig al 16 de juny

Veritablement mentida pretén reflexionar al voltant d’un tema vital: la intersecció entre la veritat i la mentida. En un temps caracteritzat per la infoxicació, la incertesa, la desconfiança i la polarització, l’exposició explora críticament les idees que configuren el coneixement i la comprensió del món.

Veritablement mentida és un convit a submergir-nos en la complexa condició humana, interpel·lant l’observador amb temes com la justícia, les xarxes socials, la manipulació de la imatge, els límits de la percepció o les intricades relacions entre ciència i psique.

Cada obra posa en qüestió tot axioma o suposada certesa, ens recorda la fragilitat que amaga la percepció de la realitat i alhora ens apel·la a la responsabilitat individual i social d’interrogar les narratives establertes a la recerca de la veritat, tot i la seva elusiva naturalesa.