Entre la fulla i la muntanya. Paula Vicente Puiggros

2.024
Gòtika
del 17 de maig al 14 de juliol
Entre la fulla i la muntanya és una exposició que es pregunta com ens relacionem amb la vida i els ecosistemes que ens envolten. Busca actuar des de la curiositat, la prova i l'error i la intuïció per generar noves escoltes i relacions multi espècie.

Des d'aquest punt de partida, explora allò que habita sempre entre-mig, entre el que mirem i el que veiem, entre allò invisible i allò invisibilitzat, entre la paraula i el significat. Es proposa seguir rastres i derives, assajar cartografies alternatives, acollir els despreniments, la caiguda, el pes, navegar presents densos i inestables.

Posar l’atenció en allò més-que-humà per aprendre altres metodologies i temporalitats i així obrir, conjuntament, un espai a altres maneres de fer, ser, imaginar i estar.