El farcell de la postguerra

2.024
Zona Zero
del 17 de juliol al 22 de setembre
L’exposició mostra com es va alimentar la població des de la fi de la Guerra Civil fins a la fi de l’autarquia, l’any 1951, i vol retre homenatge a totes aquelles famílies que van viure una de les etapes més dures i llargues del nostre país. Els tres anys de guerra havien deixat una economia totalment desorganitzada; una vegada acabada la guerra comença un període de recuperació aprofitant les possibilitats que donava una mà d’obra extremadament barata i sense cap possibilitat de protestar per les miserables condicions de vida i treball.

Amb aquestes condicions precàries hi havia molta gent que no tenia accés als aliments que proporcionava l’estraperlo, el comerç il·legal que abastava de productes el mercat negre. Mentre els preus oficials corresponien als cupons adjudicats a les famílies i que eren insuficients, es podien comprar majors quantitats i altres productes de manera il·legal.

La mostra, continuació cronològica de l’exposició Menús de Guerra. Cuina d’avantguarda i supervivència, està dividida en deu àmbits on hi són presents l’Auxili Social, les cartilles de racionament, l’estraperlo, el problema de la salut, l’economia domèstica o els receptaris de subsistència, entre d’altres.