INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS Administracions públiques Lleida Lleida
Exposicions itinerants

Oferta d'exposicions:

Requisits:

La durada de l’exposició no podrà ser inferior a 1 mes. Caldrà enviar un plànol de la sala o local d’exposició, indicant-hi els accessos, les finestres, il·luminació, etc. El lloc d’exposició ha d’estar situat a peu de carrer. El vehicle de transport ha de tenir accés fins al lloc d’exposició. L’entitat prestatària tindrà cura tant de la vigilància com de la conservació de l’exposició. Qualsevol desperfecte o alteració dels materials es comunicarà immediatament al Servei de Museografia de l’IEI (973 271500). L’entitat prestatària no podrà manipular el muntatge o alterar-ne l’ordre. Si per algun motiu això fos inevitable, es comunicarà al Servei de Museografia, des d’on es decidirà el procediment a seguir. Caldrà celebrar un acte d’inauguració (o bé de cloenda) de l’exposició, que es coordinarà amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs (Sra. Mercè López). En el cas què se’n faci difusió als mitjans de comunicació (premsa, fulletons, cartells...), sempre hi hauran de figurar clarament i en lloc visible els logotips de la Diputació de Lleida i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs com a entitats organitzadores. Les peticions s'atendran per rigurós ordre de sol·licitud.

Àrea exposicions

Sr. Anselm Ros
973 271 500 
[email protected]

No hi cap exposició programada