Gent de Concabella

2.023
Zona Zero
del 23 de febrer al 2 d'abril

Gent de Concabella, és un projecte fotogràfic, emmarcat dins del projecte Objectes Significants., que vol mostrar el vincle emocional que s'estableix entre persones i determinats objectes que per a ells tenen un significat únic i personal.

Aquest objecte és un enllaç que ens porta a records de situacions, moments i llocs que han quedat gravats en la nostra memòria i que en evocar-los en produeixen tot un seguit de sentiments.

Gent de Concabella s'ha desenvolupat del 2019 fins al 2022 amb el parèntesi de la pandèmia de la COVID-19. Són 62 retrats i entrevistes en què els veïns de Concabella i Ratera comparteixen objectes, llocs, passions i els vincles emocionals que els uneixen.

Les imatges i els textos que les acompanyen ens parlen de sentiments i experiències personals viscudes, però també de valors i preocupacions més universals com la reivindicació del rol de les dones, els canvis culturals a través de les generacions, la resiliència davant les adversitats, la lluita per la supervivència dels micropobles, les dificultats per viure de l'agricultura i la ramaderia , l'oblit del món rural per part de les institucions i governs, l'estimació i el lligam per la terra, l'envelliment i la migració dels joves per manca d'expectatives, la manca d'inversions en noves tecnologies que podrien mantenir o atraure'ls, el valor de l'aigua, la solidaritat i els esforços per mantenir una vida cultural i uns lligams de veïnatge que permetin lluitar contra l'oblit en què es troba el món rural, la pèrdua de la memòria històrica i les tradicions, la nostàlgia dels nostres avantpassats i tants d'altres temes universals que podran descobrir entre línies i imatges.

Petites històries, que no quedarien escrites en cap llibre, però que les imatges i textos permeten compartir i reviure al llarg del temps i alhora formaran part del patrimoni de Concabella.