Oberta la línia d’ajuts de l’IEI per concurrència competitiva a entitats privades sense ànim de lucre

27/02/2024
Té una dotació de 500.000 € i està destinada a activitats de promoció cultural, revistes o altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal, i la primera edició de publicacions d’interès local o comarcal, en tots els casos en llengua catalana o occitana

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) va publicar el dia 26 de febrer de 2024 la convocatòria-bases per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d’activitats culturals de l’anualitat 2024, que atorga l’Institut d’Estudis Ilerdencs, amb una dotació econòmica de 500.000 €.

La finalitat de l’IEI amb aquesta convocatòria i aquestes bases és promoure la realització d’activitats culturals alhora que també incentivar el teixit associatiu de les terres de Lleida, posant a la seva disposició un fons prèviament determinat perquè les entitats privades sense ànim de lucre amb seu social o delegació a les comarques de Lleida puguin desenvolupar les actuacions anuals que els són pròpies.
Les bases presenten diverses tipologies que poden ser subvencionades:

1. Activitats de promoció cultural:

• Activitats de dinamització: concursos, certàmens, trobades, aplecs, diades, setmanes culturals, festes temàtiques de cultura popular, cercaviles de foc, representacions i activitats de cultura popular i tradicional.
• Activitats artístiques: pintura, fotografia, música, cinema, teatre, dansa, suport a la creació i producció artística (inclosos festivals i programacions estables d’àmbit cultural) i producció audiovisual (DVD, CD...).
• Activitats de difusió: cursos, conferències, trobades, jornades, tallers, seminaris, congressos, premis de qualsevol modalitat artística, treballs i estudis de recerca i documentació.

2. Revistes o altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal de les terres de Lleida editades en llengua catalana o occitana, en format paper o electrònic.


3.La primera edició de publicacions d’interès local i comarcal, en format paper o electrònic, editades en llengua catalana o occitana.
La sol·licitud de subvenció es farà per mitjà de formulari adreçat a la Presidència de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputació de Lleida, d’acord amb el model que es troba dins el Catàleg de tràmits de la Seu electrònica de l’IEI (https://convocatoriaesaliei.diputaciolleida.cat/), que haurà de ser emplenat electrònicament.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, i és vigent entre el 27 de febrer i el 18 de març.