L’IEI obre quatre convocatòries de línies de subvencions per un valor d’1,5 M€

05/04/2022
Adreçades a ens locals, a entitats sense ànim de lucre i a persones físiques
o jurídiques privades.

Està previst que acabin essent set convocatòries, per un valor total de 4M
€ a finals d'any
La Junta Rectora de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) ha aprovat aquest dimarts
la primera tongada de les convocatòries de les línies de subvencions adreçades
a ens locals, a entitats sense ànim de lucre i a persones físiques o jurídiques
privades, que tindran un valor total d'1,5 M€ ampliables en funció de la
disponibilitat pressupostària futura.

La previsió és que siguin set les convocatòries públiques, durant l'any 2022, que
mobilitzaran més de 4.000.000 €.

En aquesta primera tongada, segons ha explicat la vicepresidenta de l'IEI,
Estefania Rufach, s'han aprovat convocatòries adreçades tant a municipis, amb
una línia específica per als més petits, com a ESAL o entitats privades, en la
nova línia de suport a la producció musical, escènica i audiovisual, i a la creació
de nous festivals o circuits escènics o musicals.

Les línies de subvencions proposades en primera instància són les següents:

- Adreçades a ens locals:
o Per a la restauració i remodelació del patrimoni cultural. Amb un
pressupost de 700.000 €, ampliables si hi ha disponibilitat
pressupostària abans del seu atorgament.
o Per a equipaments culturals (béns mobles) en municipis de menys
de 400 habitants. Amb un pressupost de 100.000 €.
- Adreçades a entitats sense ànim de lucre:
o Per a la realització d'activitats culturals. Amb un pressupost de
300.000 €.
- Adreçades a persones físiques o jurídiques privades:
o Per a la creació i producció culturals i per a circuits d'espectacles i
festivals, de caràcter privat. Amb un pressupost de 400.000 €.


La segona tongada de convocatòries, que es preveu que surtin a principis de
maig, anirà totalment adreçada a ens locals i inclourà el Pla econòmic, les
subvencions per a actuacions relacionades amb la memòria democràtica i les
subvencions per a l'adquisició d'obres per part de les biblioteques, amb un
pressupost total de prop de 2.500.000 € (2.484.000€, exactament).