L’IEI aprova inicialment les bases per a subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d’activitats culturals

16/02/2021
La Junta Rectora, reunida aquest dimarts, ha aprovat  inicialment per unanimitat aquestes bases que compten amb un pressupost de 300.000 € i té vigència per a les anualitats 2020-2021

La Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), reunida aquest dimarts via telemàtica, sota la presidència de Joan Talarn, ha aprovat el projecte de bases específiques reguladores de la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre (ESAL) per a la realització d’activitats culturals corresponents a les anualitats 2020-2021, amb un pressupost de 300.000 €.

Entre les grans novetats d’aquestes bases destaca que s’obre a dues anualitats diferents, 2020, per activitats fetes; i 2021, per a projectes d’enguany, doblant pràcticament el pressupost que s’hi destina.

Hi haurà una sola línia de convocatòria, tot i que encara s’hauran de fer sol·licituds independents per a cadascuna, per motius purament informàtics. Aquestes són: activitats de promoció cultural; revistes o altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal de les terres de Lleida editades en llengua catalana o occitana, en format paper o electrònic; i la primera edició de publicacions d’interès local i comarcal, en format paper o electrònic, editades en llengua catalana o occitana.

També es modifiquen els criteris de valoració de les sol·licituds, de manera que caldrà un mínim de 70 punts, sobre 100, per accedir a subvenció, introduint un criteri qualitatiu, més enllà de la valoració de la qualitat de l’activitat en concret, per tal d’aconseguir que no hi hagi prou amb ser ESAL i fer una activitat cultural per tenir dret a subvenció.

En el cas de les actuacions de promoció cultural, es valoraran aspectes com ara la transversalitat en l’edat del públic al qual s’adreça; la incorporació de promoció dels valors de la igualtat de gènere, raça, condició o creences, o d’inclusió social, amb la qual cosa es vol incidir en la necessària incorporació dels valors socials a tota manifestació cultural.

En el cas de publicacions no periòdiques (llibres), es passa a valorar, també, la qualitat lingüística del text, a banda del seu contingut.

En tots els casos, es valora la viabilitat econòmica de l’actuació, entesa com la proporcionalitat entre el seu cost i les vies de finançament de què disposi La idea és reduir la dependència exclusiva, o gairebé, dels ajuts de l’IEI.