L’IEI acosta el seu arxiu bibliogràfic als usuaris

06/03/2023
Acaba de crear el recol·lector AL BLANC, un motor de cerca, i el repositori EN ESTOC, el dipòsit d'objectes digitals de la biblioteca de la institució

Actualment el fons introduït representa prop de 700.000 pàgines digitalitzades (uns 15.000 objectes digitals)

La Biblioteca de l'Institut d'Estudis Ilerdencs acaba de posar en disposició dels usuaris una nova interfície d'accés als diferents fons del Servei, amb la voluntat de promoure i difondre el seu patrimoni.

Es tracta del recol·lector AL BLANC un motor de cerca que permet fer-los accessibles a través d'una solució integral que relaciona el sistema de gestió bibliotecària que actualment té en ús la biblioteca amb el dipòsit d'objectes digitals, tot possibilitant la cerca conjunta i simultània gràcies a aquesta interconnexió.

D'aquesta manera, el recol·lector ofereix un senzill i intuïtiu accés web que facilita i agilitza les cerques dels investigadors a partir de diferents criteris de recuperació i, a la vegada, proporciona l'accés a les còpies digitalitzades sense haver de fer consultes duplicades en cada un dels sistemes de recuperació com s'havia de fer fins ara. De totes maneres, també s'ha previst que es pugui continuar fer ús independent d'ambdues eines. Així és com, a l'inferior de la pàgina d'inici de la interfície habilitada, l'usuari disposa d'aquesta alternativa tot seleccionant o bé l'opció CATÀLEG –que proporciona únicament l'accés al sistema de gestió bibliotecària del Servei– o decantant-se per EN ESTOC per escollir fer la cerca al repositori i saber que és el que, en aquests moments, està digitalitzat i en accés obert.

El repositori EN ESTOC també es presenta, en aquesta nova interfície d'accés, en una versió més actualitzada i modernitzada.

Des de l'any 2018, la Biblioteca gestiona aquest dipòsit digital amb la finalitat de preservar, difondre i donar a conèixer tots aquells documents i col·leccions úniques del Servei. Actualment, el fons introduït representa prop de 700.000 pàgines digitalitzades (uns 15.000 objectes digitals). Si bé el Servei ha fet una aposta decidida pel fons hemerogràfic –donat que és un dels més consultats– i ja hi consta una quantitat important dels títols de revistes i de les publicacions periòdiques de la seva col·lecció local; la Biblioteca també és conscient de la varietat de fons que formen part de la seva rica col·lecció i és per aquest motiu que durant aquests cinc anys se n'han anat introduint alguns de considerats especials i alhora de gran valor històric, artístic i patrimonial: és així com la consulta d'EN ESTOC ja permet fer recerca a diferents exemplars dels seus fons bibliogràfics, gràfics i documentals digitalitzats. L'usuari té a la seva disposició la col·lecció de literatura de canya i cordill, els diferents fons de manuscrits del Servei, tot el conjunt de pergamins, el repertori de mapes i gravats o la documentació del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico y Nacional (SDPAN), entre d'altres.

El Servei preveu que el fons en accés obert s'incrementi en breu amb les digitalitzacions que ha aprofitat per tramitar durant els mesos que la biblioteca ha estat tancada.

D'aquesta manera, ben aviat hi constaran la major part grans capçaleres que restaven pendents (La Prensa, Tribuna, El País, Lérida, La Jornada o el Diario de Lérida,...) i altres revistes i publicacions periòdiques del territori. Un conjunt de títols que, a partir d'avui, s'aniran incorporant i publicant al repositori on també està previst incorporar-hi altres fons, com la col·lecció de cartells de l'IEI, la de goigs de la donació Bellmunt o la de partitures de sardanes del llegat Safont, entre d'altres.

EN ESTOC incorpora els evolutius i perfectius que disposava l'antiga versió que combinaven els estàndards bibliotecaris i les necessitats pròpies de la institució. Així és com, en el seu moment, es va definir un mòdul de gestió en línia de les transcripcions –que s'utilitza sobretot durant els Seminaris de Lectura de Documents que organitza anualment el Servei– i en la versió que s'incorpora avui es preveu habilitar-hi dues eines de millora interessants: una que permeti la geolocalització del lloc a què fa referència cada document i, una segona que agilitzarà gràficament les consultes cronològiques del fons hemerogràfic es tracta de la línia del temps, una eina que situarà els títols en aquest traçat temporal tot facilitant moltíssim la localització dels diferents anys d'una revista, però sobretot permetrà mostrar de manera molt visual les revistes que es publicaven en un any en concret.

En aquest interès per donar la màxima visibilitat als seus fons entre la comunitat investigadora que en vulgui fer recerca, la Biblioteca posa la mirada en un altre gran projecte i preveu la seva integració en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC) a partir de l'any vinent. Una proposta latent des de fa anys que, finalment, permetrà que el Servei participi en aquest gran projecte de cooperació bibliotecària.