El Sexenni democràtic, eix de la IV Jornada d’Historiografia Local, celebrada a l’IEI

11/11/2023
Ha comptat amb la participació de diferents especialistes i s’ha abordat des de tres àmbits: el polític, el social i el cultural

 

L’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs ha acollit aquest dissabte la IV Jornada d’Historiografia Local, que en aquesta edició ha dut per títol ‘El Sexenni democràtic i els límits de l’estat liberal (1860-1880)’.

La jornada s’ha articulat en tres àmbits, el primer dedicat a la política (el nou escenari polític; els comportaments electorals i l'opinió pública; el republicanisme i el carlisme; i el poder local i l'administració municipal); el segon, centrat en la societat (les elits; la qüestió social i l'obrerisme; i l'àmbit rural i l'àmbit urbà); i el tercer, destinat a la cultura (les institucions culturals i el món educatiu; i la sociabilitat).

Cal recordar que el Sexenni democràtic (1868-1874) resta, un segle i mig després, com un dels períodes més interessants i complexos de la nostra vida política contemporània. L’intent de regenerar i democratitzar la vida col·lectiva va anar acompanyat d'entusiasme i esperança, però també de crítiques i temor, i d'una pugna intensa en què diversos actors socials i institucionals van mirar de fer prevaldre els seus ideals i interessos, dificultant així l'assentament d'un règim polític estable. En definitiva, s'estaven dirimint contenciosament els límits, la configuració, de la societat i l'estat liberal.

A la jornada d’avui, a partir de les ponències de diversos especialistes i en el marc més ampli de 1860-1880, període en què poden ser observades amb més perspectiva, s’han abordat algunes de les qüestions fonamentals que es van plantejar en el Sexenni. S'han examinat quines han estat i quines podrien ser les contribucions dels estudis locals i comarcals en la comprensió de temes i aspectes com ara la Revolució de 1868, la I República, la tercera guerra Carlina, la mobilització i la representació polítiques, els poders locals, la conflictivitat social o el context cultural, entre d'altres.

La jornada ha comptat amb l’organització de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC), l’Institut Ramon Muntaner, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.