Intentareu refer l’espill romput


El muntatge ‘Intentareu refer l’espill romput’ deu el seu nom a un vers de Vicent Andrés Estellés i proposa un joc de mirades en què el públic és el protagonista