IEIESCULTURA

Un 25 de març d'ara fa justament 80 anys, es posava en marxa el Instituto de Estudios Ilerdenses. Avui, l'Institut d'Estudis Ilerdencs, hereu d'aquella primera institució cultural, recull tot el bagatge de feina d'aquestes dècades i es vol projectar cap al futur, amb voluntat de servei a la ciutadania de les nostres comarques i amb els ulls sempre posats en una societat canviant i en constant evolució.

Amb motiu d'aquesta efemèride, instal·lem una instal·lació artística, amb el nom "IEIESCULTURA" a l'exterior de l'edifici, alhora que fem amb una crida a la participació ciutadana. Aquesta obra, concebuda com un esquelet de ferro que dibuixa les sigles de la institució (IEI), està formada per tres columnes metàl·liques amb estructura de gàbia. Cada columna està construïda mitjançant un enreixat on, tothom que vulgui, podrà anar penjant cadenats, de manera que amb l'aportació de tothom s'anirà vestint l'esquelet i donant forma a l'obra definitiva.

Amb aquesta peça "en construcció" volem facilitar una interacció directa de tothom que s'hi vulgui sumar, amb un missatge molt simple d'enllaç, de lligam, amb l'IEI, amb la cultura, o amb qui cadascú vulgui, segons els significat que individualment es vulgui donar a cadascun dels cadenats que l'aniran conformant i donant cos a la intervenció artística.

Tècnicament, la peça és un conjunt de tres columnes de 210 cm d'alçada. Dues d'elles de 55x55 cm d'amplada i, la central, de 105x55 cm. Els volums estan construïts amb tub d'acer laminat, de 6x6 cm i un enreixat. El pes inicial del conjunt és de 660 kg. "Ieiescultura" és obra de l'artista Sara Ponsarnal.

Amb aquesta instal·lació es vol deixar constància física i participativa dels 80 anys de dedicació per part de l'IEI a la promoció de la cultura arreu del nostre àmbit territorial, així com reforçar la idea que la cultura només la podem construir amb la col·laboració de tothom, perquè, al capdavall, l'IEI com a institució, també és el resultat de l'esforç, la feina i la dedicació de tothom que hi ha format part, d'alguna manera o altra, al llarg d'aquestes vuit dècades. "Ieiescultura" vol resumir tot plegat i representar-ho amb una obra que no estarà enllestida del tot fins que ja no hi pugui acollir cap nou cadenat, cap nova expressió del compromís individual amb la cultura.